Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων

ΛΑΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΙ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ

Λαϊκό Λαχείο

Το Λαϊκό Λαχείο κυκλοφορεί ανελλιπώς από το 1875 με διάφορες ονομασίες και μορφές όπως : «Λαχείο Αρχαιοτήτων », «Λαχείο του Εθνικού Στόλου», «Λαχείο του Εθνικού Στόλου και των Αρχαιοτήτων της Ελλάδος », «Ελληνικό Λαχείο», «Μέγα Λαχείο», «Λαϊκό Λαχείο».

Κυκλοφορεί σε σειρές των 80.000 γραμματίων εκάστη (1-80.000) σε πεντάδες που κοστίζουν 10 € η κάθε μια (πέμπτο 2 €) και η κλήρωσή του γίνεται κάθε Τρίτη απόγευμα (52 κληρώσεις το χρόνο).

Η πώλησή του γίνεται από Πράκτορες Κρατικών Λαχείων , Λαχειοπώλες (περίπου 15.000 άτομα) και από τα Αντιπροσώπους των Πρακτόρων (περίπου 5.000).

Σε όσους αγοράζουν Λαϊκά Λαχεία από την Υπηρεσία χορηγείται ενιαία προμήθεια 12% επί των ακαθαρίστων εισπράξεων του Λαχείου, ενώ 1% επ’ αυτών διατίθεται στο ΙΚΑ για την ασφάλιση των Λαχειοπωλών.

Μοιράζει στους τυχερούς το 61,5% των ακαθαρίστων εισπράξεών του.

Εθνικό Λαχείο

Συστάθηκε τον Απρίλιο του 1937 με απόφαση της τότε Διοικούσας Επιτροπής Κρατικών Λαχείων , σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 339/1936.Το Εθνικό Λαχείο είναι Λαχείο διαδοχικών κληρώσεων και κυκλοφορεί σε εκδόσεις , που αποτελούνται από ορισμένες κληρώσεις η κάθε μια.

Σήμερα κυκλοφορεί σε τρείς εκδόσεις κάθε χρόνο .Κάθε έκδοση είναι τετράμηνης διάρκειας και περιλαμβάνει 36 κληρώσεις .Η κυκλοφορία του για κάθε κλήρωση γίνεται σε συνεχόμενους αριθμούς και ο κάθε αριθμός αντιστοιχεί σε δεκάδα των 30 € (δέκατο 3 €).

Η διάθεσή του γίνεται από τους Πράκτορες Εθνικού Λαχείου (210 περίπου) και από τους αντιπροσώπους τους (περίπου 5.000 πωλητές) αλλά και Λαχειοπώλες. Για τη διάθεσή του απαιτείται ειδική άδεια πρακτόρευσης , η οποία χορηγείται μετά από υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών , τη σχετική έγκριση της Ε.Δ.Κ.Λ, από τους κατά τόπους Προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ.

Μοιράζει στους τυχερούς άνω του 65% των ακαθαρίστων εισπράξεών του.

Ειδικό Λαχείο Κοινωνικής Αντίληψης


Η σύστασή του έγινε με τον Α.Ν. 143/1967 και η πρώτη κλήρωσή του έγινε στις 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους . Το Ειδικό Κρατικό Λαχείο Κοινωνικής Αντίληψης ή απλά Πρωτοχρονιάτικο, είναι ένα απλό Λαχείο ,που κυκλοφορεί μια φορά και κληρώνεται την τελευταία ημέρα κάθε χρόνου .Το Λαχείο κυκλοφορεί σε σειρές των 100.000 γραμματίων η κάθε μια (1-100.000) και κοστίζει 5 € κάθε γραμμάτιο. Η διάθεσή του γίνεται από τα ίδια άτομα όπως και των ανωτέρω λαχείων. Μοιράζει στους τυχερούς το 53% των ακαθαρίστων εισπράξεών του.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: